Välkommen till din professionella samtalspartner

Kontaktuppgifter och information om kommande ledarskapskurs för ST-läkare finns nedan

Välkommen till Abundi Psykolog AB

Du är varmt välkommen att kontakta mig Tommy Kvarnlöf via telefon, SMS eller mejl. Jag besvarar din kontakt dagtid vardagar. Jag är legitimerad psykolog, certifierad psykoterapeut i The European Association for Psychotherapy.

Jag har ett starkt intresse och engagemang i den personliga utveckling som är möjlig i samtal, handledning, psykoterapi och utbildning. I detta professionella sammanhang har jag ett stort hjärta. Jag vill uppmärksamma, inspirera och stärka mänskliga resurser för att uppnå önskade personliga och professionella mål.

Många års erfarenhet inom mitt yrkesområde ger mig kunskap och metoder för att lyckas. Jag utgår från den enskildes behov, håller kurs mot önskade riktningar
och mål, tror på människors egen förmåga och drivkraft och har hög energi. I allvaret finns nära till glädje.

Företagets lokaler ligger vackert och ostört utmed Taljasjön inte långt från Flens tätort i Södermanland.

LEDARSKAPSKURS FÖR ST-LÄKARE månadsskiftet maj-juni 2022.
6-10 SEPT 2021 är inställd och framflyttad till månadsskiftet maj-jun 2022. Exakta datum kommer under hösten.

Kursen riktar sig till ST-läkare som önskar uppnå de icke-medicinska delmålen 13, 15, 16, 17 och 18 (SOSFS 2008:17) eller a1, a2, a6 och b1 (SOSFS 2015:8). Även till färdiga specialister, överläkare, distriktsläkare och andra yrkesgrupper inom sjukvården som vill förkovra sig som ledare. Korta teoripass varvas med praktisk träning i ledarskap, handledning, kommunikation och bemötande av patienter och anhöriga. Allt anpassas till deltagarens kompetensnivå och plats i organisationen. Träningssituationerna sker med personlig handledning. Deltagaren kommer att bli både utmanad och bekräftad. 

Kostnad 22.000:- plus moms per deltagare. Vilket innefattar kurs, teorikompendier, lunch, fika, frukt och dryck. Lärare är Anna Sand, Överläkare, Med Dr, Specialist i obsterik och gynekologi, Tema Kvinnohälsa, Karolinska Universitetssjukhuset och Tommy Kvarnlöf, Leg psykolog och kursansvarig. Plats Abundi Psykolog AB, Talja Högklint strax utanför Flen - mitt i Sörmland. Anmälan till tommy@samtal.se Max 12 deltagare.

LIPUS (Läkarnas Institut för Professionell Utveckling av Sjukvården) har granskat och godkänt denna kurs. (Lipus-nr: 20200026). För fullständig kursbeskrivning se Kursinformation på Lipus


Terapi som är hjälpsam och stöttande

Du som är i en situation där du behöver någon som lyssnar och ger dig stöd att reflektera och komma vidare - är välkommen att kontakta mig som erfaren psykolog.

När kan det vara aktuellt att uppsöka en professionell samtalspartner?

  • Då du vill ”bolla” dina tankar och känslor med någon som inte är del av det som bekymrar.
  • När du behöver råd och stöd utöver de du får från vänner och familjemedlemmar.
  • När du fastnat i ”ältande” av dina bekymmer eller i ett beteende som du vill bryta.
  • När bekymmer tynger dig och det inte finns utrymme för tillit, hoppfullhet, glädje och initiativkraft.

Samtalsterapi är hjälpsamt vid olika livskriser. Det kan visa sig i ökad nedstämdhet, ledsenhet, undandragande och aggressivitet eller i ängslan över det som varit och det som väntar. Terapin kan vara till stöd när man utsatts för våld eller drabbats av fysisk sjukdom. Det kan också vara en önskan att utveckla sig själv, upptäcka och bättre ta tillvara sina resurser. 

Handledning, utbildning & utveckling

Jag erbjuder konsultation och samtal för enskilda, par och familjer. Handledning (enskilt och i grupp), handledning på handledning, utbildning, seminarier, verksamhets- chefs- och personalutveckling, metodutveckling, filosofiska samtal och föreläsningar.

Allt i ett professionellt sammanhang med välutbildade och erfarna kollegor i nätverk. Med fasta eller skräddarsydda upplägg. I Stockholm, Sörmland eller på annan plats i Sverige eller utomlands.

Verksamheten har bedrivits med samma inriktning i snart 40 år.

Mina samarbetspartners

Anna Sand, Överläkare, Med Dr, Specialist i obstretik och gynekologi, Karolinska Univ.sjukhuset. ST-handledare. Anna medverkar sedan 2020 som lärare i de ledarskapsutbildningar för läkare som sedan 2014 har anordnas i regi av Abundi Psykolog AB.

Elisabet Wollsén (EW Psykologkonsult AB) och Tommy Kvarnlöf (Abundi Psykolog AB) marknadsför oss under namnet ps - professionella samtal. Professionell i betydelsen kontinuerlig reflektion kring arbetsinnehåll och yrkesroll, något vi tycker är nödvändigt och viktigt när man finns med och påverkar andra människors liv.
 

ps är en förkortning som beskriver hur vi ser på den roll vi vill utgöra i andra människors liv. Tillägget till det som ni själva bidrar med. Tillägget som vi hoppas ska utgöra en skillnad.


Abundi Psykolog AB, Talja Högklint, 64291 Flen
Tel 0157-10 800; 070-380 76 91
tommy@samtal.se